Zrealizowane zadanie z pomocą WFOŚiGW

 

RS II sp. z o. o. informuje, że rozliczyło w i zakończyło w 2015 r. zadanie pt. "Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3.". Wyżej wymienione zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota zadania 450 400 zł.